Daily activities

Pozdrav četvrtaci!

Ovom prilikom ćemo vežbati kako da pričate o svojim i tuđim svakodnevnim aktivnostima.

 1. I get up at 7 o’clock.

I don’t get up at 6 o’clock.

 1. I have breakfast at quarter past seven.

I don’t have breakfast at quarter past six.

 
 1. I go to school at half past seven.

I don’t go to school at 8 o’clock.

 
 1. I do my homework at 3 o’clock.

I don’t do my homework at half past two.

 
 1. I play with my friends at half past five.

I don’t play with my friends at 4 o’clock.

 
 1. I watch TV at quarter past seven.

I don’t watch TV at 10 o’clock.

 

Kada pričate o nekom drugom, npr. o svom drugu, bratu, prijatelju, mami, tati i tako dalje, to sve izgleda malo drugačije. Pogledajte Dzonov dnevnik, sve njegove aktivnosti u toku dana kao i vreme kada se one dešavaju, a onda pročitajte rečenice koje se nalaze ispod.

John’s diary  
Get up     8 o’clock 1. John getup at 8 o’clock.He doesn’t get up at 7 o’clock.
Have breakfast   8.15 2. He has breakfast at quarter past eight.He doesn’t have breakfast at half past eight.
Go to school     8.30 3. He goes to school at half past eight.He doesn’t go to school at half past nine.
Do homework    4 o’clock 4. He does his homework at 4 o’clock.He doesn’t do his homework at half past six.
Play with friends   6.30 5. He playwith his friends at half past six.He doesn’t play with his friends at half past eight.
Watch TV     7.45 6. He watches TV at quarter to eight.He doesn’t watch TV at quarter to eleven.

Remember!!!

I He/ She/ It/ John/ Ana/ My sister/ My brother
get / don’t get gets / doesn’t get
play/ don’t play plays / doesn’t play
have / don’t have has / doesn’t have
go / don’t go goes / doesn’t go
do / don’t do does / doesn’t do
watch / don’t watch watches / doesn’t watch

A sada i domaći za vas. I obavezno gledajte u tabele koje su date iznad dok radite domaci.

I Napišite rečenice o svojim dnevnim aktivnostima:

 

 • Kada ustajete
 • Kada doručkujete
 • Kada idete u školu
 • Kada radite domaći
 • Kada se igrate sa drugovima
 • Kada gledate televiziju

Primer: I get up at 7 o’clock. I dont get up at 5 o’clock.

II Napišite rečenice o Aninim dnevnim aktivnostima.

Ana’s diary
Get up     6 o’clock
Have breakfast   6.15
Go to school     6.30
Do homework    3 o’clock
Play with friends   5.30
Watch TV     6.45

 

Primer: Ana gets up at 6 o’clock. She doesn’t get up at 5 o’clock.

Advertisements

Homework Unit 1 (5th grade)

I Write the dates.

                                                      We write                                                       We say

 1. 12/3                    _______________                                 _______________
 2. 4/10
 3. 31/12
 4. 3/4
 5. 30/1

II Put the verbs in brackets into Present Simple.

 1. Polly __________ (write) her homework in the evening.
 2. We __________ (not like) tennis.
 3. My parents ___________ (go) to work at 6 am.
 4. I ________ (not drink) coffee.
 5. She __________ (have) English classes on Monday and Wednesday.
 6. Tim _________ (watch) films a lot.
 7. He _________ (not play) the piano.

III Write questions in Present Simple using the prompts.

 1. where / you / live?
 2. they / speak / French?
 3. when / Billy and Lilly / have  lunch?
 4. she / start school / at 7 am?
 5. what / you and your brother / like to eat?

IV Put the adverbs of frequency in the right places.

 1. Mother breaks the cups.  (never)
 2. We are happy. (usually)
 3. She does the shopping. (sometimes)
 4. You don’t write your homework. (often)
 5. She is at the gym. (normally)

V How often do you do these things?

Priprema za test (4. razred)

I Upišite na praznine am, is ili are.

npr. I am short.        He / She / It is nice.         We / You / They are   happy.

 1. He ______ a pupil.
 2. I ______ happy.
 3. They _____ my friends.
 4. Chris ______ Jill’s brother.
 5. We _____ tall.
 6. You ______ my best friend.

II Prevedite rečenice i imajte na umu sledeće:

I – my   (ja – moj)                                  We – our (mi – naš)

You – your (ti – tvoj)                           You – your (vi – vaš)           

He – his (on – njegov)                          They – their (oni – njihov)

She – Her (ona – njeno)

It – its (to/ono – njegovo)

 1. Ja imam kuću. Moja kuća je velika.
 2. On ima sestru, Njegova sestra je Megi.
 3. Mi smo dobri u likovnom. Naši posteri su lepi.
 4. Ona je lepa. Njena kosa je lepa.

III Dopunite praznine:

 1.  pretty (lepa)   ___________ (lepša)   the pretties (__________)
 2. ________ (visok)   taller (_________)  the tallest ( __________)
 3. short (________)   __________ (niži)   ___________ (najniži)
 4. big (veliki)    _________ (veći)   the biggest (najveći)
 5. small (_______)   smaller (________)  ___________ (najmanji)
 6. young (mlad)  younger (mladji)  ___________ (_________)
 7. old (________)  older (_________) the oldest (____________)
 8. good (_______)   ___________ (bolji)   the best (najbolji)
 9. bad (_______)  __________ (lošiji)  the worst (_________)

IV Uporedi i napiši rečenice:

Tina (5)      John (8)       Nina (10)

 1. Tina is _________ than John and Nina.  (young)
 2. John is _________ than Nina. (young)
 3. Nina is _____________. (old)
 4. Tina is ________ than Nina. (short)
 5. Nina is ________ than John. (tall)
 6. Nina is ____________. (tall)
 7. Tina is ____________. (short)
 8. Nina’s hair is ___________ than Tina’s hair. (long)
 9. John’s hair is ___________ than Tina’s hair. (short)
 10. Nina’s hair is ______________. (long)

V Napiši koji predmeti u školi dobro idu, u kojima si bolji, najbolji, najlošiji, lošiji.

 1. I am good at _________.
 2. I am better at __________.
 3. I am the best at __________.
 4. I am bad at __________.
 5. I am worse at ___________.
 6. I am the worst at ___________.

VI Opiši učionicu koristeći There is i There are..