2012 u pregledu

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

600 people reached the top of Mt. Everest in 2012. This blog got about 12.000 views in 2012. If every person who reached the top of Mt. Everest viewed this blog, it would have taken 20 years to get that many views.

Click here to see the complete report.

Advertisements

Going to for future – Going to za izražavanje budućnosti

Pozdrav, četvrtaci!

Nadam se da ste spremni da obnovimo lekciju koju smo učili na času i da malo provežbamo na kraju na ove stranice.

Kao što smo pričali na času, going to se koristi da kažemo šta nameravamo da radimo u budućnosti, npr. sutra (tomorrow), sledeće nedelje (next week)/ sledećeg vikenda (next weekend)/ sledećeg leta (next summer) / sledećeg petka (next Friday), itd. Ali morate voditi računa da upotrebite odgovarajući glagol am, is, ili are u zavisnosti od subjekta u rečenici.

Pogledajte kako bi to izgledalo u  tabelu ispod.

I am going to play computer games tomorrow.Ja ću igrati kompjuterske igrice sutra. We are going to play computer games tomorrow.Mi ćemo igrati kompjuterske igrice sutra.
You are going to play computer games tomorrow.Ti ćeš igrati kompjuterske igrice sutra. You are going to play computer games tomorrow.Vi ćete igrati kompjuterske igrice sutra.
He is going to play computer games tomorrow.On će igrati kompjuterske igrice sutra. They are going to play computer games tomorrow.Oni će igrati kompjuterske igrice sutra.
She is going to play computer games tomorrow.Ona će igrati kompjuterske igrice sutra.

Za odrični oblik samo napišite NOT ispred going to.

I am NOT going to play computer games tomorrow.Ja neću igrati kompjuterske igrice sutra. We are NOT going to play computer games tomorrow.Mi nećemo igrati kompjuterske igrice sutra.
You are NOT going to play computer games tomorrow.Ti nećeš igrati kompjuterske igrice sutra. You are NOT going to play computer games tomorrow.Vi nećete igrati kompjuterske igrice sutra.
He is NOT going to play computer games tomorrow.On neće igrati kompjuterske igrice sutra. They are NOT going to play computer games tomorrow.Oni neće igrati kompjuterske igrice sutra.
She is NOT going to play computer games tomorrow.Ona neće igrati kompjuterske igrice sutra.

A ako želite da postavite pitanja i saznate šta neko namerava da uradi, to možete uraditi tako što glagole am, is ili are napišete ispred subjekta. Pogledajte tabelu.

Am I going to play computer games tomorrow?Da li ću igrati kompjuterske igrice sutra? Are we going to play computer games tomorrow?Da li ćemo igrati kompjuterske igrice sutra?
Are you going to play computer games tomorrow?Da li ćeš igrati kompjuterske igrice sutra? Are you going to play computer games tomorrow?Da li ćete igrati kompjuterske igrice sutra?
Is he going to play computer games tomorrow?Da li će on igrati kompjuterske igrice sutra? Are they going to play computer games tomorrow?Da li će oni igrati kompjuterske igrice sutra?
Is she going to play computer games tomorrow?Da li će ona igrati kompjuterske igrice sutra?

th

Hajde sada da provežbamo sve što do sada objasnili.

I Match. (Spoji)

 1. I’m hungry.                                                  a. We are going to buy her a present.
 2. He’s cold.                                                      b. They are going to go skiing.
 3. It’s snowing.                                                c.  I am going to make a sandwich.
 4. They like football.                                     d. He is going to put on a jumper.
 5. It’s our mum’s birthday.                        e.  They are going to play football after school.

II Complete with am, is or are. (Popuni praznine sa am, is ili are.)

 1. He _____ going to make a snowman tomorrow.
 2. They ______ not going to drink milk for dinner.
 3. _____ we going to play volleyball after school?
 4. I _____ going to phone Jill tomorrow.
 5. She _____ not going to watch TV this evening.
 6. _____ you going to write your homework next weekend?
 7. _____ Maggie going to play with Buddy?
 8. You _____ not going to have a birthday party next weekend.
 9. John _____ to ride a bike next Friday.
 10. I _____ not going to fly a kite next Sunday.

III Translate. (Prevedi.)

 1. Ja ću pisati domaći sutra.
 2. Ja neću igrati košarku.
 3. Ti ćeš čitati knjigu.
 4. On neće sedeti.
 5. Da li ćeš gledati TV?
 6. Mi ćemo imati rođendansku žurku sledeće subote.

Good-Luck

WITH YOUR HOMEWORK